استفاده از فروشگاه اینترنتی سپندار لوله، اقدام به عضویت، اقدام به ورود کاربر به وب‌سایت، و استفاده از سایر خدمات ارائه‌شده، به معنای آگاه بودن از قرارداد و قبول مفاد و شرایط آن است. کاربر همچنین می¬پذیرد که رابطه بین سپندارلوله و ایشان توسط این قرارداد سامان داده شود و هرگونه تراکنش مالی و غیرمالی بین طرفین تحت پوشش این قرارداد خواهد بود. لذا درصورتی‌که موادی از این قرارداد یا کلیت آن مورد توافق کاربر نباشد، حق استفاده از خدمات سپندار لوله را ندارد. این توافق بر اساس ماده ۵ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۱۰ قانون مدنی تنها مرجع موردقبول در روابط سپندار لوله و کاربران خواهد بود.
الف- تعاریف
کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که از فروشگاه اینترنتی سپندار لوله استفاده می‌نماید. اشخاص با ثبت‌نام در فروشگاه اینترنتی سپندار لوله و فشردن دکمه ثبت‌نام اعلام می‌کنند که کلیه مفاد قرارداد را مطالعه کرده و بر اساس آن اقدام به بهره‌برداری از فروشگاه اینترنتی سپندار لوله می‌نمایند.
فروشگاه اینترنتی سپندار لوله: یک سایت برای مشاوره های مختلف می باشد، که به‌عنوان حق‌العمل کار طبق قانون تجارت عمل می‌نماید.
ب- مدت قرارداد
قرارداد حاضر به مدت یک سال از تاریخ ثبت نام کاربر در فروشگاه اینترنتی سپندار لوله است. در صورتی که طبق بخش «ک» حساب کاربری مسدود نگردد، قرارداد به صورت خودکار به صورت یک ساله تمدید خواهد شد.
ج- حساب کاربری
1- برای استفاده از خدمات فروشگاه اینترنتی سپندار لوله بایستی هر کاربر، اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری ایجاد نماید.
2- کاربر مطلع است صرفاً اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند حق استفاده از فروشگاه اینترنتی سپندار لوله و خرید محصول را دارا هست. لذا درصورتی‌که کاربر زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، صرفاً از طریق والدین یا قیم قانونی خود می‌تواند حساب کاربری داشته باشد.
3- کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته‌شده در زمان ثبت‌نام و خرید محصول را به‌صورت صحیح و به‌روز وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام‌شده شخص کاربر است. در صورت اثبات خلاف این موضوع، فروشگاه اینترنتی سپندار لوله مجاز به پیگیری قضایی نزد مراجع ذی‌صلاح است. همچنین در صورت ایجاد تغییر در اطلاعات، کاربر ملزم به تغییر و به‌روزرسانی اطلاعات است، در غیر این صورت تا زمان به‌روزرسانی اطلاعات، اطلاعات قبلی مبنای عمل قرار می‌گیرد.
4- کاربر موظف است صرفاً با ایمیل و شماره متعلق به خود نسبت به ثبت‌نام در فروشگاه اینترنتی سپندار لوله اقدام نماید.
5- هر شخص صرفاً می‌تواند یک حساب کاربری داشته باشند.
6- در زمان ثبت‌نام، کاربر نام کاربری و کلمه‌ی عبور خود را تعیین می‌نماید. مسئولیت حفظ محرمانگی اطلاعات حساب کاربری بر عهده صاحب اطلاعات است. مسئولیت هرگونه اتفاقی که درنتیجه غفلت یا کوتاهی صاحب اطلاعات حادث شود، صرفاً بر عهده وی است. کاربر بدین‌وسیله موافقت می‌نماید هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب کاربری و کلمه عبور خود یا هرگونه اقدام مخل امنیت را سریعاً به فروشگاه اینترنتی سپندار لوله اطلاع دهد. تا زمانی که اطلاع‌رسانی به فروشگاه اینترنتی سپندار لوله انجام‌نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام‌شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.
7- کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کند و مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی نسبت به خدمات مربوط به فروشگاه اینترنتی سپندار لوله انجام می‌شود به عهدۀ کاربری که اطلاعات هویتی وی ثبت شده است خواهد بود.
8- مسئولیت‌های قانونی بهره‌برداری از خدمات فروشگاه اینترنتی سپندار لوله در مورد کاربر شخص حقوقی، متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.
9- کاربر همۀ داده‌پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده‌پیام‌های ارسال‌شده از ناحیۀ نامبرده غیرقابل استماع است.
10- کاربر آگاه است با ثبت‌نام در فروشگاه اینترنتی سپندار لوله، ممکن است در راستای معرفی محصولات و خدمات و یا اطلاع‌رسانی رویدادها، ایمیل و یا پیامی را از سامانه فروشگاه اینترنتی سپندار لوله دریافت نماید.
11- کاربر می‌پذیرد که فروشگاه اینترنتی سپندار لوله ممکن است از طریق ارسال پیامک به شماره از قبل تعریف‌شده، یا ایمیل به نشانی اعلامی توسط کاربر در زمان احراز هویت، به‌عنوان راه ارتباطی فروشگاه اینترنتی سپندار لوله با وی استفاده کند. کاربر آگاه است که احراز هویت ممکن است در بازه‌های زمانی که توسط فروشگاه اینترنتی سپندار لوله تعیین می‌شود، صورت می‌گیرد.
د- مسئولیت محدود
1- فروشگاه اینترنتی سپندار لوله منتهای تلاش خود را برای قرارگرفتن محتوای صحیح و یکنواخت می‌نماید ولیکن فروشگاه اینترنتی سپندار لوله، مدیران، کارکنان یا نماینده آن تضمینی در رابطه فروشگاه اینترنتی سپندار لوله یا محتوای آن ازجمله از جهت صحت، کامل بودن، قابل‌اتکا بودن آن‌ها نمی‌دهند؛ آن‌ها بابت خساراتی که به سبب افشای اطلاعات خطاها، اشتباهات و باگ‌های استفاده از فروشگاه اینترنتی سپندار لوله به کاربران وارد می‌شود، مسئولیتی نخواهند داشت. همچنین فروشگاه اینترنتی سپندار لوله هیچ‌گونه مسئولیتی را در رابطه با حذف شدن صفحه‏‌های سایت خود و یا لینک‏‌های مرده نمی‌‏پذیرد و تحت هیچ شرایطی مسئولیت تأخیر یا عدم کارکرد سایت را که می‌تواند ناشى از عوامل طبیعى، نیروى انسانی، مشکلات اینترنتى، خرابی تجهیزات کامپیوترى، مخابراتى و غیره باشد بر عهده ندارد و کاربر به ریسک خود از این وب‌سایت استفاده می‌نماید.
2- خدمات فروشگاه اینترنتی سپندار لوله به همانشکلی که هستند ارائه می‌شوند و هیچ‌گونه تضمین صریح و ضمنی شامل آن‌ها نمی‌گردد. فروشگاه اینترنتی سپندار لوله هیچ‌گونه ضمانتی مانند بی‌عیب بودن و امنیت و …خدمات فروشگاه اینترنتی سپندار لوله نمی‌دهد. همه ضمانت‌های کتبی و شفاهی در مورد خدمات فروشگاه اینترنتی سپندار لوله که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار است. فروشگاه اینترنتی سپندار لوله تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن اطلاعات سایت شما) نخواهد بود.
3- سقف خسارات اثبات‌شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع خدمات و محصولات، حداکثر معادل هزینه پرداختی آن محصول توسط خریدار بوده و فروشگاه اینترنتی سپندار لوله هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.